0x90 là một nhóm quốc tế đã tham gia sâu vào ngành công nghiệp blockchain trong nhiều năm. Nó luôn xem xét các dự án tự vận hành hoặc hợp tác từ góc độ chuyên nghiệp và độc đáo.

Khác với các vườn ươm truyền thống và các công ty điều hành khác, 0x90 được biết đến như một bác sĩ doanh nghiệp và một nhà biên kịch siêu hạng trong lĩnh vực kinh doanh blockchain nhờ “Phương pháp giải cấu trúc 24 khung” để suy nghĩ và vận hành một dự án. Vì vậy, nó có những kỹ năng độc đáo và danh tiếng trong việc lập kế hoạch và thực hiện dự án.

Operating | HyperLedger Group:https://www.hyperledger.group/operating

THE BEST CRYPTO CONSULTANT 0x90:https://www.0x90.club/

By Parker

Trả lời